Disclaimer (Dutch)

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van UXfever (hierna ‘website’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan UXfever niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie correct zijn.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. UXfever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie gepubliceerd op deze website.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze bij UXfever worden verhaald.

Intellectuele eigendomsrechten

UXfever heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. UXfever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

De Website is eigendom van Design-O-Matic. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan UXfever of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UXfever mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Koppeling naar websites van derden

UXfever draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. UXfever aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid m.b.t. deze koppelingen.

UXfever heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. UXfever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.